• Οργάνωση και παραγωγή εκθέσεων
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Τεχνικό προσωπικό
  • Φωτιστές και ηχολήπτες
  • Τεχνικούς σκηνής
  • Διεύθυνση Σκηνής
  • Διεύθυνση Χώρων Κοινού
  • Επιμέλεια των εκθέσεων
  • Κατασκευή σκηνικών
  • Ενοικίαση και λειτουργία επιπλέον οπτικοακουστικού εξοπλισμού