Ο χώρος εξωτερικά του Αιθρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά γιά τις εκδηλώσεις σας.